Activitats culturals

SANT JORDI 2016 – Bases generals del concurs –

Base 1a. Característiques generals

El concurs es duu a terme en l’àmbit del CFA FRANCESC LAYRET i consta de quatre categories:

 

1)      Creació de textos en llengua Catalana

2)      Creació de textos en llengua Castellana

3)      Creació de textos en llengua Anglesa

4)      Fotografia: Tema: La Terra.     

 

 Base 2a. Temàtica

 

El tema és lliure, menys fotografia que el tema serà: La terra

 

Base 3a. Condicions de participació

 

Pot participar qualsevol alumne matriculat al centre.

 

Cada participant pot presentar un únic treball per categoria.

 

Els treballs han de ser originals, i no s’acceptaran aquells que hagin estat fets per una persona diferent de l’autor.

 

No s’acceptarà la participació de cap obra amb continguts contraris al dret a l’honor, la intimitat personal o la pròpia imatge de les persones.

 

Totes les obres poden ser publicades en diferents suports, exposició a l’escola, revistes, xarxa social de l’escola, pàgina web de l’escola… i és per això que la presentació de treballs implica el consentiment a la cessió dels drets d’imatge i autoria de forma temporal.

 

Base 4a. Lliurament dels treballs

 

Els treballs poden ser lliurats en el següent termini:

Del 14 de març al 7 d’abril de 2016 a les 18.30 h a la biblioteca del centre.

L’horari d’atenció a la biblioteca és de  10.30 h a 18.30 h.

Han de ser lliurats en doble format, en paper i digital.

 

Tots els treballs han de ser acompanyats d’un sobre, a l’interior del qual s’han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic.

El sobre s’ha de presentar tancat i ha de portar escrit el títol de l’obra, la categoria i el pseudònim de l’autor.

Base 5a. Jurat

 

El jurat de cada categoria del concurs estarà format per:

  • Categories de Llengua Catalana i Castellana: 5 membres del club de lectura i un professor de llengua.

  • Categoria en llengua Anglesa: 2 professors/es i 2 alumnes.

  • Categoria de fotografia: 2 professors/es i 2 alumnes.

 

Base 6a Premis i lliurament

 

El jurat designarà un guanyador i un segon lloc per categoria .

El premi pels guanyadors serà de 40 € en un Xec Regal per comprar en un establiment reconegut. El premi pel segon millor treball no té dotació econòmica.

El lliurament dels premis és produirà el 22 d’abril, a les 12 h a la biblioteca del centre CFA Francesc Layret.

 

Base 7a. Bases específiques per categories

 

Categories Literàries ( 1, 2, 3 ):

La creació pot tenir qualsevol format: prosa, poesia i teatre.

Han de tenir una extensió màxima de 350 paraules.

 

Categoria de Fotografia (4):

Els treball han de ser lliurats en format JPG.

S’admetran muntatges fotogràfics sempre que les fotografies siguin originals.

 

Base 8a.

 

Participar implica acceptar aquestes bases i la inapel·lable decisió del jurat.

L’organització és reserva el dret d’interpretar aquestes bases, de manera que els participants, per el fet de fer-ho accepten aquestes interpretacions.

Discussion

Comments are closed.