Uncategorized

Matrícula més gran de 25 anys del 15 al 28 Febrer 2017

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Informació aquí:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_per_a_mes_grans_de_25_anys/

Aquí teniu l’enllaç per fer la matrícula

La matrícula es formalitza a Accesnet, del 15 al 28 de febrer de 2017.

Discussion

Comments are closed.