Totes les activitats

Informació Preinscripció i Matrícula curs 2017-2018.

 PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 

Informació i Orientació
Els dies de preinscripció es realitza una entrevista individualitzada per tal de informar i orientar a l’alumne.

 

Preinscripció
Període de presentació de sol·licituds de tots els ensenyaments Del 19 al 27 de juny de 2017
Horari:

–      MATINS: de 10 a 13 h. TARDES: de 16 a 19 h. (els divendres solament de matí)

Documentació a portar a la preinscripció:

–      Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (no caducat)

–      Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

 

Oferta Educativa:
Ensenyament Matí Tarda
GES (Graduat en Educació Secundària) X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a la Universitat majors de 25/45 anys X X
Català 1 i 2 X  
Castellà 1 i 2   X
Anglès 1, 2 i 3 X X
Informàtica (Competic inicial, 1, 2 i 3) X X

 

Alumnes propis (matriculats en el curs 2016-17 en el nostre centre)

Confirmació de continuïtat abans del 16 de juny (al seu tutor)


MATRICULA CURS 2017-2018

 

Matricula de l’alumnat propi de l’escola
Del 3 al 14 de juliol de 2017  en horari solament de matí de 10 a 14 h.
Matricula alumnes nous admesos
De tots els ensenyaments

 

De l’1 al 8 de setembre de 2017

Matrícula de l’alumnat en llista d’espera

De tots els ensenyaments 12 de setembre de 2017

 

Horari de matricula:

–      MATINS: de 10 a 14 h. TARDES: de 15 a 18 h. (el divendres solament de matí)

Documentació a portar a la matricula:

–      *Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (no caducat)

–      *Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

–      *Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

–      Numero d’afiliació a la seguretat social NUSS (solament alumnes del GES-2 menors de 28 anys)

*Solament si per qualsevol motiu no s’ha lliurat a la preinscripció.

 

Matrícula de l’alumnat que no ha fet la preinscripció i queden places lliures
A partir del 13 de setembre de 2017. Tots els dimecres de 10 a 11 h. i de 16 a 17 h.

 

 

 

 

Discussion

Comments are closed.