Uncategorized

M.E.I. ( Mòduls d’Ensenyaments integrats per a joves Nouvinguts) antic M.N.O.

 

 

Alumnes de llengües no romàniques, nouvinguts a Catalunya, que han estat escolaritzats en el seu país d’origen i tenen entre 16 i 18 anys. 

 

SP Horaris grups MEI curs 2022-2023

Discussion

Comments are closed.