Biblioteca

La biblioteca del Centre Francesc Layret es un espai agradable i còmode pera a la recerca d’informació, la consulta, la lectura i el treball individual o de grup.

Ofereix:

  • Un fons variat de llibres de ficció i coneixement, la premsa diària, revistes, material audiovisual i recursos informàtics.
  • Difusió d’informació sobre activitats relacionades amb la lectura i la cultura.
  • Activitats relacionades amb el món dels llibres i la informació.

Podeu consultar el nostre Fons Documental, a través de la xarxa de biblioteques escolars.

Comments are closed.