Secretaria i contacte

A la secretaria podreu resoldre els tràmits administratius relacionats amb l’escola.

HORARI D’ATENCIÓ DURANT EL PERÍODE LECTIU:

HORARI DE SECRETARIA

MATÍ: De dilluns a divendres d’ 11:00 a 13:00

TARDA: Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00

(Fora d’aquest horari poden adreçar-se a consergeria)

email secretaria: layretsecretaria2@gmail.com

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU

  • Directora: Montserrat Richou
    • Dimarts de 12:30 a 13:30
  • Cap d’Estudis: Sara Pecos
    • Dijous de 18:00 a 19:00
  • Secretària Acadèmica: Carles Llebot
    • Divendres de 19:00 a 12:00

email xtec: a8065202@xtec.cat

Es pot demanar visita en horari diferent concertant la visita amb antelació.


Tràmits:

Qualsevol tràmit s’ha de demanar dins de l’horari de secretaria.

Estem treballant per poder oferir, en un futur pròxim, la realització de diferents tràmits amb secretaria per internet.


Dades de contacte:

Tel. 93 317 00 44

Fax. 93 302 65 19

Web: http://www.cfalayret.cat

Comments are closed.