Calendari escolar

Latest Post

Fem pràctica de química GES 1 A

  • Base 1a. Característiques generals El concurs es duu a terme en l’àmbit del CFA FRANCESC LAYRET i consta de quatre categories:   1)      Creació de textos en llengua Catalana 2)      Creació de textos en llengua Castellana 3)      Creació de textos en llengua Anglesa 4)      Fotografia: Tema: La Terra.         Base 2a. Temàtica   El tema és lliure, menys fotografia que el tema serà: La terra   Base 3a. Condicions de participació   Pot participar qualsevol alumne matriculat al centre.   Cada participant pot presentar un únic treball per categoria.   Els treballs han de ser originals, i no s’acceptaran aquells que hagin estat fets per una persona diferent de l’autor.   No s’acceptarà la participació de cap obra amb continguts contraris al dret a l’honor, la intimitat personal o la pròpia imatge de les persones.   Totes les obres poden ser publicades en diferents suports, exposició a l’escola, revistes, xarxa social de l’escola, pàgina web de l’escola… i és per això que la presentació de treballs implica el consentiment a la cessió dels drets d’imatge i autoria de forma temporal.   Base 4a. Lliurament dels treballs   Els treballs poden ser lliurats en el següent termini: Del 14 de març al 7 d’abril de 2016 a les 18.30 h a la biblioteca del centre. L’horari d’atenció a la biblioteca és de  10.30 h a 18.30 h. Han de ser lliurats en doble format, en paper i digital.   Tots els treballs han de ser acompanyats d’un sobre, a l’interior del qual s’han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. El sobre s’ha de presentar tancat i ha de portar escrit el títol de l’obra, la categoria i el pseudònim de l’autor. Base 5a. Jurat   El jurat de cada categoria del concurs estarà format per: Categories de Llengua Catalana i Castellana: 5 membres del club de lectura i un professor de llengua. Categoria en llengua Anglesa: 2 professors/es i 2 alumnes. Categoria de fotografia: 2 professors/es i 2 alumnes.   Base 6a Premis i lliurament   El jurat designarà un guanyador i un segon lloc per categoria . El premi pels guanyadors serà de 40 € en un Xec Regal per comprar en un establiment reconegut. El premi pel segon millor treball no té dotació econòmica. El lliurament dels premis és produirà el 22 d’abril, a les 12 h a la biblioteca del centre CFA Francesc Layret.   Base 7a. Bases específiques per categories   Categories Literàries ( 1, 2, 3 ): La creació pot tenir qualsevol format: prosa, poesia i teatre. Han de tenir una extensió màxima de 350 paraules.   Categoria de Fotografia (4): Els treball han de ser lliurats en format JPG. S’admetran muntatges fotogràfics sempre que les fotografies siguin originals.   Base 8a.   Participar implica acceptar aquestes bases i la inapel·lable decisió del jurat. L’organització és reserva el dret d’interpretar aquestes bases, de manera que els participants, per el fet de fer-ho accepten aquestes interpretacions.
  • El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure'l, introduïu la contrasenya a continuació: Contrasenya: