GESO

Graduat en Educació Secundària Obligatòria


El Graduat en Educació Secundària Obligatòria és un títol acadèmic oficial vàlid en tot el territori espanyol que ofereix a la ciutadania la possibilitat de completar els estudis de l’ESO a través de l’educació per a adults.

Aquests ensenyaments comencen el setembre i acaben el juny, i estan dissenyats específicament per a aquelles persones que no van poder completar els seus estudis de l’ESO en el moment adequat, ja sigui per motius personals o professionals.

Havent-hi superat tots els mòduls, l’estudiant rebrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, la qual cosa li permetrà continuar amb la seva formació o accedir al mercat laboral.


Requisits d’accés

 • Tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació (fins el 31 de desembre de l’any en curs).
 • Tenir 16 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació en aquests casos:
  • Tenir un contracte laboral o estar en procés d’obtenir un permís de treball.
  • Ser esportista d’alt rendiment.
  • Amb l’autorització excepcional del director dels serveis territorials o el gerent del Consorci de la ciutat de Barcelona.

Prova de nivell

Abans de matricular-te el centre et realitzarà una prova d’avaluació que t’orientarà a l’hora d’establir el teu itinerari personal.

La prova d’avaluació consisteix en una entrevista personal per conèixer els teus antecedents acadèmics, el grau d’assoliment de les competències bàsiques, les teves expectatives, la teva disponibilitat, les possibles convalidacions d’estudis anteriors justificades documentalment i, si s’escau, et farem una prova escrita que et permetrà acreditar coneixements previs d’alguns mòduls, àmbits o el nivell 1 complet.


Estructura dels estudis

L’ESO per adults està estructurat en dos cursos (nivell 1 i 2), cadascun amb 17 mòduls de 35 hores, repartits durant el curs escolar en tres trimestres.

 • Nivell 1: Conté 8 mòduls de l’àmbit de comunicació, 6 de l’àmbit científic-tecnològic i 3 de l’àmbit social. Total 17 mòduls, dels quals 3 són optatius (per al centre educatiu).
 • Nivell 2: Conté8 mòduls de l’àmbit de comunicació, 6 de l’àmbit científic-tecnològic i 3 de l’àmbit social. Total 17 mòduls, dels quals 3 són optatius (per al centre educatiu).

Per a obtenir el graduat en l’ESO cal haver superat el total dels 34 mòduls.

Nivells i mòduls

Mòduls opcionals:

 • Llengua estrangera 0.
 • Llengua i TIC.
 • Comprensió lectora i expressió escrita.
 • Cinema i literatura.
 • Matemàtiques inicials.
 • Indústria 4.0.

Durada dels estudis

Tenen una durada d’un curs escolar, de setembre a juny.

Malgrat comencen el setembre, la “matrícula viva” permet matricular-se, si hi ha places, en qualsevol moment del curs.

Els mòduls es cursen trimestralment:

 • Primer trimestre: de setembre a desembre.
 • Segon trimestre: de gener a març.
 • Tercer trimestre: d’abril a juny.

Horaris

 • 9.00 hores fins 14.30 hores el torn de matí, de dilluns a divendres
 • 15.30 hores fins 21 hores el torn de tarda, de dilluns a dijous

Continuïtat

Els alumnes que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

 • Batxillerat,
 • Cicles formatius de grau mitjà,
 • Preparació de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, i
 • Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Normativa

ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Comments are closed.



Notícies recents


AGENDA ESCOLAR
 • Matrícula oficial (alumnes preinscrits al juny) >>> Del 2 al 8 de setembre.
 • Matrícula de continuïtat (alumnes del centre que promocionen) >>> Del 5 al 12 de juliol.
 • Preinscripció curs 2023/24 >>> Del 20 al 28 de juny.
 • Lliurament certificats ensenyaments de llengües, GESO, Competics i MEI >>> 20 i 21 de juny de 2023.
 • Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior >>> 23 i 24 de maig 2023.
 • Lliurament dels Certificats per a les proves d'accés de Grau Superior >>> 8 de maig de 2023.
 • Proves d'accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys >>> 22 i 29 d'abril de 2023.
 • Dia del treball >>> 1 de maig de 2023.
 • Festivitat de Sant Jordi >>> 21 d'abril de 2023.
 • Preinscripció a cicles formatius de grau mitjà (alumnes de continuïtat) >>> Del 12 al 18 d'abril.
 • Inici 3r trimestre lectiu >>> 20 de març de 2023.
 • Inici 2n quadrimestre dels cursos de català A1 i castellà A1 >>> Setmana del 8 de febrer de 2023.


maig 2024
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Aquesta plana web es subscriu a la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) en un esforç per millorar l’accessibilitat a internet a les persones amb discapacitat, la qual cosa els permet accedir a aquesta amb una àmplia gamma de dispositius digitals.

-->