Oferta ensenyaments

Preparació a les proves d’accés.

 • Preparació prova d’accés a cicles formatius de grau superior
  • Matèries comunes: Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques
  • Matèries específiques a escollir dues: Física, Dibuix Tècnic, Geografia, Economia, Química i Biologia
 • Preparació prova d’accés a la Universitat majors de 25 o 45 anys
  • Matèries comunes: Català, Castellà, Anglès i Comentari de text
  • Matèries específiques a escollir dues: Física, Dibuix Tècnic, Geografia, Economia, Química, Biologia, Matemàtiques, estadística, Història i Història de l’Art.

Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

En un o dos cursos (GES 1 i GE2), depenent de la formació inicial de cada alumne, es pot obtenir aquesta titulació que permet la continuació d’estudis a Batxillerat o a un cicle formatiu de grau mitjà. Mòduls de noves oportunitats (programa d’acolliment lingüístic)
Alumnes nouvinguts a Catalunya, que han estat escolaritzats en el seu país i tenen entre 16 i 18 anys. Adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona.

Llengües.

 • Anglès (nivell 1, 2 i 3)

 • Castellà (nivell 1 i 2)

 • Català (nivell 1 i 2)

Informàtica.

 • Competic Inicial

 • Competic 1

 • Competic 2

 • Competic 3 (totes les competències)

Consultar l’equivalència amb la titulació ACTIC en la pestanya de Recursos i Competències en Informàtica.

Horaris generals curs 2021-22

 

Comments are closed.