Oferta ensenyaments

OFERTA PREINSCRIPCIÓ CURS 2022/23 – VACANTS

Ensenyaments

Nivell

Grups

Places autoritzades totals

Places ocupades

Places vacants

Sol·licituds presentades

Llengua catalana Matí

1

4

100

25

75

0

Llengua catalana Matí

2

2

50

31

19

0

Llengua catalana Tarda

1

2

50

25

25

0

Llengua catalana Tarda

2

1

25

25

0

0

Llengua castellana Matí

1

2

50

25

25

0

Llengua castellana Matí

2

1

25

25

0

0

Llengua castellana Tarda

1

3

75

25

50

0

Llengua castellana Tarda

2

1

25

25

0

0

GESO Matí

1

1

25

1

24

0

GESO Matí

2

1

25

11

14

0

GESO Tarda

1

1

25

2

23

0

GESO Tarda

2

1

25

9

16

0

Curs de preparació per a les proves accés a CFGS Matí/ Tarda

1

5

60

0

60

0

Curs de PPAU per a majors de 25/45 anys Matí/Tarda

1

3

60

0

60

0

Anglès Matí

1

1

25

2

23

0

Anglès Matí

2

1

25

7

18

0

Anglès Matí

3

1

25

9

16

0

Anglès Tarda

1

1

25

0

25

0

Anglès Tarda

2

1

25

13

12

0

Anglès Tarda

3

1

25

1

24

0

COMPETIC 1 Matí

1

2

36

18

18

0

COMPETIC 1 Tarda

1

1

18

20

0

0

COMPETIC 2 Matí

1

1

18

9

9

0

COMPETIC 2 Tarda

1

1

18

6

12

0

COMPETIC 3 Matí

1

1

18

4

14

0

COMPETIC 3 Tarda

1

1

18

9

9

0

COMPETIC inicial Matí

1

1

18

2

16

0

 

 

Preparació a les proves d’accés.

 • Preparació prova d’accés a cicles formatius de grau superior
  • Matèries comunes: Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques
  • Matèries específiques a escollir dues en funció de la família professional a la que pertany el cicle que vols efectuar: Física, Dibuix Tècnic, Geografia, Economia, Química i Biologia
 • Preparació prova d’accés a la Universitat majors de 25 ó 45 anys
  • Matèries comunes: Català, Castellà, Anglès i Comentari de text
  • Matèries específiques a escollir dues en funció de la carrera que vols efectuar: Física, Dibuix Tècnic, Geografia, Economia, Química, Biologia, Matemàtiques, Estadística, Història i Història de l’Art.

Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

La titulació es pot obtenir en un o dos cursos (GESO 1 i GESO 2), depenent de la formació inicial de cada alumne, cosa que permet continuar els estudis de Batxillerat o a un cicle formatiu de grau mitjà. 

Mòduls d’ensenyaments integrats per a joves nouvinguts.

(programa d’acolliment lingüístic)
Alumnes nouvinguts a Catalunya, que han estat escolaritzats en el seu país i tenen entre 16 i 18 anys. Adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona.

Llengües.

 • Anglès (nivell 1, 2 i 3).

 • Castellà (nivell 1).

 • Català (nivell 1 i 2).

Informàtica.

 • Competic Inicial.

 • Competic 1.

 • Competic 2.

 • Competic 3 (totes les competències, requereix presentar el certificat de Competic 2).

Consultar l’equivalència amb la titulació ACTIC en la pestanya de Recursos i Competències en Informàtica.

 

Horaris generals 2022-2023

 

 

 

Comments are closed.