Anglès

En la formació d’Anglès el CFA Francesc Layret us ofereix 3 nivells. El nivell s’assigna en funció dels coneixements de la persona.

PRESENTACIÓ

Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i amb un bagatge de coneixements educatius i de nivell cultural heterogeni. L’alumnat està format per persones amb un desconeixement total (nivell 1) o amb uns coneixements molt bàsics (nivells 2 i 3l) de la Llengua Anglesa.

OBJECTIUS GENERALS

La finalitat global d’aquest curs és posar en contacte les persones adultes en un procés d’inici de l’aprenentatge de la Llengua Anglesa.

CONTINGUTS

  • Comprensió i producció de missatges orals senzills.
  • Lectura i redacció de textos quotidians.
  • Descripció oral i escrita de persones, coses i llocs.
  • Producció de preguntes i respostes orals per demostrar la comprensió d’una situació concreta.
  • Adquisició d’un vocabulari bàsic dels temes treballats.

734536_145927862239099_250492209_nANGLÈS NIVELL 1

Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i amb un bagatge de coneixements educatius i de nivell cultural heterogeni. L’alumnat està format per persones amb un desconeixement total de la Llengua Anglesa. Aquest curs se centra en les competències de la llengua oral, tot incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. Segons el nivell comú de referència del MECR, es correspondria al nivell A1.

DURADA: 105 hores. 3 hores/setmana (de setembre a juny), en horari de matí i tarda.

ANGLÈS NIVELL 2

Els destinataris del curs són persones amb un coneixement molt bàsic de la Llengua Anglesa o que hagin superat el nivell 1. El nivell 2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i el seu àmbit laboral. Equival al nivell d’usuari bàsic A2 segons els criteris establerts pel MECR.

DURADA: 140 hores. 4 hores/setmana (de setembre a juny), en horari de matí i vespre.

ANGLÈS NIVELL 3

Els destinataris del curs són persones adultes que hagin assolit el nivell 2 o bé que tinguin un nivell d’usuari bàsic. El nivell 3 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personals, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge. Equival al nivell d’usuari independent B1 segons els criteris establerts pel MECR.

DURADA: 140 hores. 4h a la setmana (de setembre a juny), en horari de matí i de vespre.

EQUIVALENCIAS DE NIVEL CON EL *MECR:

NIVELL DURADA HORES SETMANALS EQUIVALÈNCIA AMB MERC (*)
Level 1 105 h. 3 A1
Level 2 140 h. 4 A2.1
Level 3 140 h. 4 A2.2

*MECR (Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas)

Horaris Anglès – Curs 2022-2023

AULA 3

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Matí 9:00

10:30

Anglès 1 Anglès 1  
10:30

12:30

Anglès 2 Anglès 2
12:30

14:30

Anglès 3 Anglès 3
Tarda 15:30

 17:00

Anglès 1 Anglès 1  
17:00

19:00

Anglès 2 Anglès 2  
19:00

21:00

Anglès 3 Anglès 3  
Informació  subjecta a modificacions (maig, 2022)

Comments are closed.