Castellà

CASTELLÀ DE NIVELL 1

PRESENTACIÓ

Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents , de procedència lingüística i cultural diversa i amb una formació educativa i cultural també molt variada. Els alumnes han d’ésser persones nouvingudes al nostre país sense cap coneixement ni competencia en l’ús bàsic de la llengua castellana i sense o molt poc coneixement de la realitat social i cultural de la societat acollidora.

OBJECTIUS

Desenvolupar les competències comunicatives, especialment de la Comprensió i Expressió Oral, per tal de ser capaç de donar desposta a les necessitats més immediates de comunicació relacionades amb les activitats bàsiques de la vida quotidiana, l’entorn proper i el món laboral.

CONTINGUTS

 • Assimilació i reproducció oral del Vocabulari Bàsic relacionat amb les activitats de la vida quotidiana.
 • Producció de preguntes i despostes orals per demostrar la comprensió de situacions concretes.
 • Adquisició d’unes estructures lingüístiques elementals per tal de ser capaços, en acabar el curs, de presentar-se i poder obtenir un mínim d’informació per situar-se en el nou entorn social, laboral i en les activitats i necessitats més bàsiques de la vida quotidiana.

DURADA: 105 hores 

Matí: 3 h/setmana (curs anual)

Tarda: 6 h/setmana (curs intensiu de setembre a gener i de gener a juny)

CASTELLÀ DE NIVELL 2

PRESENTACIÓ

Els destinataris del curs són persones adultes d’edats diferents i de procedència lingüística i cultural diversa, però amb un MÍNIM de coneixements orals per a identificar-se i poder ser capaços de sol·licitar la informació bàsica relacionada amb totes les activitats de la vida quotidiana i del món laboral.

Les persones participants que han assolit el nivell de competència i coneixements fixats en els objectius del Curs de Nivell Inicial podran incorporar-se al Curs de Nivell Bàsic.

OBJECTIUS

 • Comprensió i producció de missatges orals diversos d’ús habitual.
 • Fixació i ampliació del Vocabulari Bàsic.
 • Comprensió global de textos senzills relacionats amb temes de la vida quotidiana.
 • Aprendre a omplir impresos d’ús habitual.
 • Iniciació en la lectura en veu alta de textos curts.
 • Iniciació en l’escriptura de petits textos de caràcter formal.

CONTINGUTS

 • Fixar, ampliar i millorar el domini de les competències comunicatives, especialment de la Comprensió i Expressió oral, introduïdes en el Curs de Nivell Inicial.
 • Iniciar-se en l’aprenentatge orientat i dirigit de les habilitats de la llengua escrita, per tal de poder llegir, comprendre i escriure petits textos relacionats amb les necessitats de la vida personal, social i laboral.

DURADA: 140 hores (de setembre a juny)

TITULACIÓ Castellà 1 o castellà 2

Certificat d’assistència i aprofitament al finalitzar la formació.

 

EQUIVALENCIAS DE NIVEL CON EL MECR*:

Castellà

Clica la imatge per veure gran en pestanya nova

*MECR (Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas)

Comments are closed.