Castellà

CASTELLÀ DE NIVELL 1

PRESENTACIÓ

Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents, de procedència lingüística i cultural diversa i amb una formació educativa i cultural també molt variada. Els alumnes han d’ésser persones nouvingudes al nostre país sense cap coneixement ni competència en l’ús bàsic de la llengua castellana i sense o molt poc coneixement de la realitat social i cultural de la societat acollidora.

OBJECTIUS

Desenvolupar les competències comunicatives, especialment de la Comprensió i Expressió Oral, per tal de ser capaç de donar desposta a les necessitats més immediates de comunicació relacionades amb les activitats bàsiques de la vida quotidiana, l’entorn proper i el món laboral.

CONTINGUTS

  • Assimilació i reproducció oral del Vocabulari Bàsic relacionat amb les activitats de la vida quotidiana.
  • Producció de preguntes i despostes orals per demostrar la comprensió de situacions concretes.
  • Adquisició d’unes estructures lingüístiques elementals per tal de ser capaços, en acabar el curs, de presentar-se i poder obtenir un mínim d’informació per situar-se en el nou entorn social, laboral i en les activitats i necessitats més bàsiques de la vida quotidiana.

DURADA: 105 hores 

Matí: 3 h/setmana (curs anual)

Tarda: 6h1/setmana (curs intensiu de setembre a gener i de febrer a juny)

LLENGUA NIVELL DURACIÓ HORES SETMANALS EQUIVALÉNCIA AMB *MECR
Castellà Nivell 1 105 h. 3h/6h1 A1

*MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües)

*MECR (Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas)

Horaris Castellà  – Curs 2022-2023

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matí 9:00

12:00

Castellà 1*

Tarda
17:30

20:30

AULA 3

Castellà 1

Quadrimestral

 

AULA 3

Castellà 1

Quadrimestral

*Aula 6

Comments are closed.

NOTÍCIES