Cursos d’Informàtica

logo_COMPETICAl CFA Layret t’oferim una formació d’informatica que s’estructura en quatre nivells

  • Competic inicial
  • Competic 1
  • Competic 2
  • Competic 3

Comprova el teu nivell fent el test

Versió en Català o en Castellà

El curriculum COMPETIC, es basa en una sèrie de competències que es van desenvolupant al llarg de la formació i que van ser establertes de manera oficial per la Generalitat de Catalunya, per uniformar els programes docents en l’ensenyament d’informàtica a persones adultes:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/home

https://docs.google.com/presentation/d/1h0OgAsQ_EdoeaZQ0Rus5DK7DzpIBlA-ZEWuXYMNzDow/edit#slide=id.p7

 

Realitzant i superant els nostres cursos d’informàtica podràs aconseguir automàticament la acreditació de competencies informàtiques ACTIC.

COMPETIC INICIAL

DESTINATARIS DEL CURS

Persones adultes d’edats diferents i amb un bagatge de coneixements educatius i de nivell cultural heterogeni, que no han utilitzat mai un ordinador o que en tenen unes nocions molt elementals, que coneixen el funcionament del ratolí i el teclat, que han utilitzat un ordenador, però que necessiten sistematitzar i ampliar els seus coneixem

ESTRUCTURA DEL CURS

1. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i sistema operatiu

2. Navegació i comunicació

3. Tractament de text

4. Treball de síntesi

La finalitat del curs és que els i les alumnes, en acabar, siguin usuaris autònoms d’un equip informàtic domèstic i se serveixin de les seves prestacions per portar a terme petits treballs amb el tractament de textos, ús del correu electrònic i recerca d’informació per internet.

Al final de curs és portarà a terme un treball de síntesi.

DURADA

3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

COMPETIC 1

DESTINATARIS DEL CURS

Domini elemental. És un curs que correspon a un nivell d’aprofundiment respecte l’inicial. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell Inicial o que tenen uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet.

ESTRUCTURA DEL CURS

1. Full de càlcul

2. Multimèdia

3. Participació digital

4. Treball de síntesi.

La finalitat del curs és que els i les alumnes, en acabar, siguin usuaris autònoms d’un equip informàtic domèstic i se serveixin de les seves prestacions per portar a terme, d’una manera crítica i reflexiva, accions habituals de la vida quotidiana: comunicar-se, realitzar tràmits administratius, cercar informació, ajudar els fills i filles en les seves tasques escolars, trobar oportunitats d’entreteniment i de formació permanent, … Un altre objectiu d’aquest curs és proporcionar una sèrie de recursos per accedir al món laboral, en millors condicions, o per evolucionar en el lloc de treball, en el cas que l’alumne/a estigui en actiu.

DURADA

3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

COMPETIC 2

DESTINATARIS DEL CURS

Domini efectiu. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell I o que tenen uns coneixements prou assolits del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic, de la cerca d’informació per Internet i del tractament de la imatge i les presentacions.

És un curs que s’orienta específicament a l’aprenentatge i aprofundiment de les següents competències digitals:

ESTRUCTURA DEL CURS

1. Participació digital

2. Sistema Operatiu

3. Navegació i comunicació

4. Tractament de text

5. Full de càlcul

6. Base de dades

7. Presentació de dades

8. Treball de síntesi

Sense deixar de banda altres eines relacionades amb Internet i la web 2.0.

Per les característiques del seu contingut, aquest mòdul està destinat tant a les persones que orientin el seu aprenentatge cap al món laboral o professional, com a qui tingui un interès personal per aquests programes.

DURADA

4 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

COMPETIC 3

DESTINATARIS DEL CURS

Domini ampli. Últim curs del currículum COMPETIC, orientat a aquells alumnes que necessitin un grau d’assoliment enfocat al món laboral, o que poden donar suport a altres persones en termes d’ajut tecnològic.

ESTRUCTURA DEL CURS

Tractament de la informació escrita

Tractament de la informació gràfica sonora i de la imatge en moviment

Tractament de la informació numèrica

Tractament de les dades

Presentacions de continguts

Treball de síntesi

Per obtenir el certificat d’aquest nivell, a més, l’alumne haurà d’acreditar un nivell de Competic 2.

DURADA

3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí, tarda o vespre.

Horaris Informàtica – Curs 2022-2023

Aula d’informàtica                    

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Matí

Competic 2A

9:00-11:00

 

Competic

Inicial A

9:00-10:30

 

 

Competic 2A

9:00-11:00

 

 

Competic

Inicial A

9:00-10:30

 

 

 

Competic 3A

9:00-12:00

 

Competic 1A

11:30-13:00

 

Competic 1A

11:30-13:00

 

 

           

Tarda

 

Competic 2B

15:30-17:30

 

 

Competic 2B

15:30-17:30

 

 
 

Competic 3B

18:00-19:30

 

 

Competic 3B

18:00-19:30

 

 

Encara que els cursos Competic són presencials, també s’ofereix la modalitat semi-presencial sota valoració i aprovació del centre. Informació  subjecta a modificacions (maig 2022)

Comments are closed.