Preparació a les Proves d’Accés de Grau Superior

Vols accedir a un Grau Superior i no tens estudis previs? T’agradaria obtenir el títol oficial de tècnic superior?


Si és així, aquesta informació t’interessa:


Per passar la prova has d’aprovar la fase comuna i la fase específica.

Matèries de la part comuna (per a tothom):

 • Llengua catalana.
 • Llengua castellana.
 • Llengua estrangera: Anglès.
 • Matemàtiques.

Matèries de la part específica, dues, en funció de l’opció triada:

Les opcions les trobareu en el punt 6, famílies professionals del document de Genial·ly anterior.

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Química
 • Biologia
 • Geografia social i econòmica
 • Economia i organització d’empreses
 • Altres matèries a distància a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya: http://ioc.xtec.cat/educacio/)

Horaris del curs 2022/23

 

Comments are closed.