Matriculació

MATRÍCULA CURS 2021/22

Matrícula viva.

La matrícula s’efectuarà cada dimarts i dimecres, des del 21 de setembre fins al 31 de març de 2022, a condició que hi hagi places vacants en els ensenyaments sol·licitats. Consulteu les places vacants abans de venir al centre al telèfon 93 317 00 44.

Horari de Secretaria (només dimarts):

  • TARDA: de 19:00 a 20:00 h.

Horari de Secretaria (només dimecres):

  • MATÍ: d’11:00 h a 13:00 h.

Requisits:

  • Original i fotocòpia del NIF o NIE o Passaport de l’alumne (no caducat)
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

Si l’alumne és menor d’edat (<18 anys):

  • Original i fotocòpia del NIF o NIE o Passaport dels pares de l’alumne. 

Protocol COVID-19:

Important!!! Per a poder matricular-se serà obligatori portar mascareta i complir amb els requisits d’accés al centre en matèria de prevenció contra la COVID-19.

 

Comments are closed.