Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021  

Informació i Orientació
Aquest any la preinscripció serà online, però es reservarà uns dies per fer-la presencialment. Ja direm els dies més endavant.

Els dies de preinscripció es realitza una entrevista individualitzada per tal de informar i orientar a l’alumne.

Preinscripció
Període de presentació de sol·licituds de tots els ensenyaments Del 15 al 29 de juny de 2020
Horari presencial:

–      MATINS: de 11 a 13 h. TARDES: de 16 a 18 h. (els divendres solament de matí)

presencialment

Documentació a portar a la preinscripció:

–      Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (no caducat)

–      Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

Oferta Educativa:
Ensenyament Matí Tarda
GES (Graduat en Educació Secundària) X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a la Universitat majors de 25/45 anys X X
Català 1 X X
Castellà 1 i 2 X X
Anglès 1, 2 i 3 X X
Informàtica (Competic inicial, 1, 2 i 3)

Mòduls de noves oportunitats (Programa Experimental Acollida i Integració)

X

X

X

X

Alumnes propis (matriculats en el curs 2019-20 en el nostre centre)

Confirmació de continuïtat abans del 11 de juny (al seu tutor/a)

 

MATRICULA CURS 2020-2021

Matricula de l’alumnat propi de l’escola
Del 3 al 9 de juliol de 2020  en horari solament de matí de 10 a 14 h.
Matricula alumnes nous admesos
De tots els ensenyaments De l’2 al 9 de SETEMBRE de 2020
Matrícula de l’alumnat en llista d’espera
De tots els ensenyaments 10 de setembre de 2020
Horari de matricula:

–      MATINS: de 11 a 13 h. TARDES: de 16 a 18 h. (el divendres solament de matí)

Documentació a portar a la matricula:

–      *Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (no caducat)

–      *Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

–      *Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

–      Numero d’afiliació a la seguretat social NUSS (solament alumnes del GES-2 menors de 28 anys)

*Solament si per qualsevol motiu no s’ha lliurat a la preinscripció.

Matrícula de l’alumnat que no ha fet la preinscripció i queden places lliures
A partir del 16 de setembre de 2020. Tots els dimecres de 11 a 13 h. i de 16 a 18 h.

 Quotes de material

(a pagar amb targeta de dèbit o crèdit al mateix centre en el moment de la matrícula)

Quotes material 2020-21

Comments are closed.