Preinscripció i matrícula

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 

Informació i Orientació
Els dies de preinscripció es realitza una entrevista individualitzada per tal de informar i orientar a l’alumne.
Preinscripció
Període de presentació de sol·licituds de tots els ensenyaments Del 18 al 26 de juny de 2018
Horari:

–      MATINS: de 10 a 13 h. TARDES: de 16 a 19 h. (els divendres solament de matí)

Documentació a portar a la preinscripció:

–      Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (no caducat)

–      Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

 

Oferta Educativa:
Ensenyament Matí Tarda
GES (Graduat en Educació Secundària) X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a la Universitat majors de 25/45 anys X X
Català 1 i 2 X
Castellà 1 i 2 X X
Anglès 1, 2 i 3 X X
Informàtica (Competic inicial, 1, 2 i 3)

P.E.A.I (Programa Experimental Acollida i Integració) curs de tarda

X

X

X

X

Alumnes propis (matriculats en el curs 2017-18 en el nostre centre)

Confirmació de continuïtat abans del 15 de juny (al seu tutor)

 

MATRICULA CURS 2018-2019

Matricula de l’alumnat propi de l’escola
Del 2 al 6 de juliol de 2018  en horari solament de matí de 10 a 14 h.

 

 

Matricula alumnes nous admesos
De tots els ensenyaments

 

De l’3 al 10 de SETEMBRE de 2018

 

Matrícula de l’alumnat en llista d’espera
De tots els ensenyaments 12 de setembre de 2018

 

Horari de matricula:

–      MATINS: de 11 a 13 h. TARDES: de 16 a 18 h. (el divendres solament de matí)

Documentació a portar a la matricula:

–      *Original i fotocòpia del DNI

 

de l’alumne (no caducat)

–      *Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

–      *Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

–      Numero d’afiliació a la seguretat social NUSS (solament alumnes del GES-2 menors de 28 anys)

*Solament si per qualsevol motiu no s’ha lliurat a la preinscripció.

 

Matrícula de l’alumnat que no ha fet la preinscripció i queden places lliures
A partir del 13 de setembre de 2018. Tots els dimarts de 12.30 a 13.30 h. i de 15.30 a 16.30 h.

 

 

Quotes de material

(a  pagar amb tarja al mateix centre en el moment de la matrícula)

Quotes material 18-19

Comments are closed.