Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Informació i Orientació

Els dies de preinscripció es realitza una entrevista individualitzada i/o una prova de nivell per tal d’informar i orientar a l’alumne.

Preinscripció

Amb cita prèvia:

Tel. 933170044

Període de presentació de sol·licituds de tots els ensenyaments Del 21 al 29 de juny de 2021
Horari:

  • MATINS: d’11 a 13 h.
  • TARDES: de 16 a 18 h. (els divendres només al matí)
Documentació a portar a la preinscripció:

– Original i fotocòpia del DNI o Passaport de l’alumne (no caducat)

– Original i fotocòpia del DNI o Passaport dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

Oferta Educativa:

Ensenyament Matí Tarda
GES (Graduat en Educació Secundària) X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior X X
Curs de Preparació a les proves d’accés a la Universitat majors de 25/45 anys X X
Català 1 X X
Castellà 1

Castellà 2

X

X

X
Anglès 1, 2 i 3 X X
Informàtica (Competic inicial)

Informàtica (Competic 1, 2 i 3)

X

X

X

Alumnes propis (matriculats en el curs 2020-21 en el nostre centre)

Confirmació de continuïtat abans del 14 de juny (al seu tutor/a)

MATRICULA CURS 2021-2022

Matrícula de l’alumnat propi de l’escola
Del 5 al 12 de juliol del 2021 de 10 a 14 h.
Matrícula alumnes nous admesos
De tots els ensenyaments Del 2 al 9 de setembre del 2021
Matrícula de l’alumnat en llista d’espera
De tots els ensenyaments

Cita prèvia:

Tel. 933170044

A partir del 10 de setembre del 2021
Horari de matrícula:

MATINS: de dilluns a divendres d’ 11 a 13 h.

TARDES: de dilluns a dijous de 16 a 18 h.

Documentació que cal portar:

– *Original i fotocòpia del DNI o Passaport de l’alumne (no caducat)

– *Original i fotocòpia del DNI o Passaport dels pares de l’alumne (si és menor d’edat)

– *Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

– Número d’afiliació a la seguretat social NUSS (solament alumnes del GES-2 menors de 28 anys)

– Pagament amb targeta de crèdit de la quota de material a secretaria

*Només si no s’ha lliurat a la preinscripció.

Matrícula de l’alumnat que no ha fet la preinscripció i queden places lliures
A partir del 10 de setembre de 2021. Tots els dimecres d’11 a 13 h. i de 16 a 18 h.

Comments are closed.