Estratègia Digital de Centre

DOCUMENT ESTRATÈGIC

 

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

CFA Francesc Layret

 

 

 

             

Document:

Estratègia digital de centre curs 2021-22

Arxiu:

FL_DOCS/ESTRATÈGICA/EDC 2021/2022
Versió: 1 Pàg.: 1 de

SUMARI

  1. Introducció……………………………………………………………………………………………………………………….   3
  2. Objectius generals de l’Estratègia Digital de Centre…………………………………………………
  3. L’Estratègia digital de centre…………………………………………………………………………………………

                              3.1. Diagnosi………………………………………………………………………….
                              3.2. Objectius………………………………………………………………………..
                              3.3. Planificació……………………………………………………………………..
                              3.4. Avaluació………………………………………………………………………..

     4. Cultura Digital del centre………………………………………………………………………………………………….

                               4.1. Desplegament curricular de la competència
                                     digital de l’alumnat………………………………………………………
                               4.2. Serveis digitals que s’ofereix a
                                      la comunitat educativa…………………………………………………
                               4.3. Acompanyament digital dels alumnes, docents i
                                     alumnat de nova incorporació………………………………………..
                               4.4. Comunicació entre la
                                     comunitat educativa………………………………………………………
                               4.5. Acords i protocols de centre…………………………………………..

3.- L’Estratègia digital de centre

3.1.-Diagnosi

Durant el mes d’octubre de 2021, la Comissió va fer una enquesta als docents del CFA Francesc Layret. La van contestar 17 de 18 docents.

Els resultats de l’enquesta són els que es poden observar a continuació.

   RESULTATS (CFA LAYRET)

Octubre 2021

 

Assenyala els estudis que estàs impartint:

Català

Castellà

 

Anglès

GES 1

GES 2

MNO

PPGS

PPAU+25

Informàtica

 

2

 

3

3

6

6

5

6

9

2

1– Quins dispositius digitals utilitzes a casa teva per a realitzar les tasques escolars?

PC de sobretaula

   Ordinador    

    Portàtil

 

Tauleta digital

Telèfon intel·ligent

Web cam

Impressora

Escàner

Altres

 

9

 

11

3

9

6

9

7

Assistent virtual

Robòtica

2.- En relació a l’accés i disposició dels dispositius digitals que tens a casa

 

 

No els he de compartir amb la família i sempre puc disposar-ne quan els necessito

 

 

Els he de compartir amb la família, però…

 

Gairebé sempre els puc disposar quan els necessito.

 

No sempre els puc disposar quan vull perquè…

10

4

1.- (no específica)

1.-Encara estudien els meus fills

3.     Durant el transcurs de les classes, quins recursos utilitzes amb més freqüència?

 

                                                                        Recursos

PC de sobretaula (aula informàtica, o no !)

11

Ordinador Portàtil

4

Tauleta digital

1

Telèfon intel·ligent

7

El llibre de text

5

Fotocòpies de dossiers i apunts

14

Pissarra digital

16

Altres

Webs D.T. (2), jocs, activitats Interactives; assistent virtual.

4.                     De tots els dispositius digitals o materials pedagògics que tens al teu abast, amb quin prefereixes treballar a l’aula? Encercla les teves preferències en una escala de major preferència de dispositiu (5), a menor preferència de dispositiu (1). Exemple: Tauleta digital: 5 | ④ | 3 | 2 | 1

Preferència d’utilització de dispositius digitals i altres materials pedagògics a l’aula

Dispositius

                                                             Preferències

5

4

3

2

1

PC de sobretaula

10

3

1

 

 

Ordinador Portàtil

4

1

 

 

3

Tauleta digital

 

2

1

1

3

Telèfon intel·ligent

1

3

3

 

3

Llibre de text

2

2

1

2

3

Dossiers, apunts i fotocòpies

8

3

2

1

1

Pissarra digital

12

1

2

1

 

Altres

·        Webs                                                . Robòtica

·        Assistents virtuals

5.     A la taula següent, marca les activitats que realitzes habitualment amb el teu mòbil i el teu ordinador personal:

Mòbil

PC

Activitat

Mòbil

PC

Activitat

12

15

Llegir i contestar el correu electrònic.

1

14

Efectuar cursos de formació a distància per Internet.

16

1

Comunicar-me per missatgeria instantània (Whatsapp o similar).

14

14

Cercar i consultar informació diversa per internet.

12

2

Accedir a les xarxes socials (Facebook, twitter, Instagram o similars)

11

5

Consultar els comptes bancaris personals i efectuar operacions online.

15

5

Llegir notícies d’actualitat.

 3

9

Cercar feina per Internet.

 1

17

Efectuar les tasques escolars.

7

6

Comprar i vendre per internet.

4

15

Accedir al Moodle o al Classroom de l’escola.

 3

10

Publicar continguts en webs o blogs.

7

12

Efectuar tràmits online amb l’Administració Pública, tal com demanar cita al metge.

5

5

Consumir lleure cultural de pagament o gratuït (Netflix, Youtube o similar).

 1

3

Lectura de llibres digitals (ebooks).

2

 

Jugar en línia.

4

14

Reunions per videoconferència.

 

 

Altres: vid. A continuació

Altres

  • Cerca d’informació de tipus cultural, cursos…
  • Pensament computacionalUtilitzes per a les teves classes algun d’aquests entorns virtuals d’aprenentatge (EVA)?

6. Utilitzes per a les teves classes algun d’aquests entorns virtuals d’aprenentatge (EVA)?

Alexia

 

Moodle

 

Google Classroom

Microsoft Teams

Aplicacions per a videoconferències.

Altres que coneixes o has utilitzat

12

13

2

1

4

  • Webs per l’alumnat
  • Campus difusión aula virtual

7.     Quin tipus de connexió utilitzes a casa teva?

 

Fixa (contractada)

 Mòbil

 

ADSL / VDSL / SDSL

Fibra òptica

Híbrid fibra + coaxial (HFC).

Altres opcions

Internet 4G

Internet 5G

 

14

 

 

9

1

8.        Quina és la teva opinió sobre la connexió del centre?

Connexió

Resultats

Molt bona

4

Bona

11

Regular

 

Dolenta

1

  

  9.    T’agradaria fer algun tipus de formació digital?        

 

 

NO 

       
11 5        

Quina?

Alexia

Google Classroom

Aplicacions per videoconferències

Creació i edició digital

Pissarra digital (3 docents)

Moodle (3 docents)

Fer una web interactiva d’anglès pels alumnes d’autoaprenentatge.

Optimització de pàgines web

Aplicacions per fer jocs per aprendre gramàtica i vocabulari (anglès). Ús de xarxes socials.

Programació i (??, no s’entèn llletra). Programació (2 docents)

Ofimàtica avançada.

10. Comenta el que creguis oportú en relació a millores, suggeriments, etc… sobre l’enquesta que acabes d’efectuar:

Em sembla molt adient.

“Crec que seria bo fer ús de les xarxes socials per tal de fer difusió de l’escola i compartir amb altres centres i publicar les activitats que fan els alumnes, però sobretot per fer bona difusió del centre. Em sembla bé l’ús que s’està donant de la web de l’escola i que es potenciï. Crec que tenim molt potencial i el poem explotar i ens ho demostra el fet que tants de centres internacionals ens hagin escollit”.

“Fer-la em format digital per estalviar paper”.

“S’ha efectuat en paper, potser estaria millor haver-la fet amb format on-line”.

11. RESUM DELS PUNTS TRACTATS A L’ENQUESTA

1- Quins dispositius digitals utilitzes a casa teva per a realitzar les tasques escolars? En primer lloc amb 11 respostes figura l’ordinador portàtil. En segon, i en un mateix nivell amb 9 respostes, s’esmenten el PC sobre taula, el telèfon intel•ligent i la impressora. Com a conclusió, podem dir que els docents del centre estan ben equipats a casa seva.


2Accés i disposició dels dispositius digitals que tens a casa. En aquesta resposta es ratifica la conclusió anterior, perquè la major part dels docents 10 de 17 no han de compartir amb la família els dispositius digitals que tenen a la llar. A més a més, el professorat que va voler ha obtingut un PC portàtil del Departament d’Educació, amb la qual cosa aquells docents que havien de compartir-lo ja disposen d’un PC.


3- Durant el transcurs de les classes, quins recursos utilitzes amb més freqüència? Els recursos que s’utilitzen més a les classes són fotocòpies de dossiers i apunts amb 14 respostes i la pissarra digital amb 16. El que caldria saber és la utilització que es fa d’aquest darrer recurs: per visualitzar dossiers, powers points, vídeos. films?, per fer cerques d’informació? Per tant, es pot observar com els recursos digitals poden estar coberts, perquè els recursos en paper i els digitals no són contraris o contraposats, sinó que són complementaris.


4- De tots els dispositius digitals o materials pedagògics que tens al teu abast, amb quin prefereixes treballar a l’aula? Les respostes d’aquesta qüestió ratifiquen les que s’havien donat a l’anterior pregunta. D’aquesta manera, en primer lloc també figura la pissarra digital (12 respostes), seguida del PC sobre taula (10 respostes) i després figuren els dossiers, apunts i fotocòpies (8 respostes). En darrer lloc, apareix el telèfon mòbil. En aquest punt, cal pensar si el telèfon mòbil és realment còmode per a fer tasques escolars. Per alguns alumnes és una eina de distracció, per d’altres talment l’única manera de poder accedir a material digitalitzat.


5- Activitats que es realitzen més habitualment amb mòbil i ordinador personal.
Les respostes efectuades confirmen les reflexions realitzades en relació al diferent ús del PC i del telèfon mòbil a causa de diferents factors com la comoditat, el camp visual que ofereix el primer dispositiu. Així doncs, aquelles actuacions que no requereixen una atenció important i que estan més relacionades amb la immediatesa serien les que caracteritzarien les que es porten a terme amb el mòbil.

6- Entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) utilitzats. Dels EVA destaquen amb 13 respostes l’Alexia i el Moodle. Del primer, cal recordar que s’utilitza per fer el seguiment de l’assistència a les classes de l’alumnat.


7- Connexió a la llar. Les respostes d’aquesta qüestió ratifiquen el bon equipament dels docents, ja que la majoria tenen fibra òptica a casa i disposen de connexió a internet.

8- Connexió del centre. La majoria dels docents consideren que la connexió del centre és bona. Cal recordar que des del desembre de 2021, amb la modificació de l’ampla de banda i el tallafocs hi ha hagut una millora de la connexió i de la seguretat.


9- T’agradaria fer algun tipus de formació digital? Quina? La major part del professorat respon afirmativament. Ara bé, quan es qüestiona sobre el tipus de formació, s’observa que hi ha molta dispersió de la demanda: hi ha 9 propostes ofertes pels respectius 9 docents. També hi ha 3 docents que voldrien formar-se en relació a les pissarres digitals i 3 docents més en relació al moodle. Ara caldria saber, quins continguts voldrien tractar sobre aquests darrers dispositius.


10- Suggeriments. En aquest apartat, dos docents comenten que s’hauria pogut realitzar l’enquesta de manera digital i un altre explica que creu que hi ha un bon ús de la web del centre, tot i que s’haurien d’utilitzar més les xarxes socials per fer difusió de l’escola.

 

Comments are closed.